10. Genel Kurul Gündem Öneri Formu

Bu Genel Kurulda konuşulmasını istediğiniz gündem önerilerinizi bize bu form üzerinden ulaştırabilirsiniz.
  • Sizlere erişerek içerik önerinizi sizlerle de konuşmak gündem açısından faydalı olabilir.
  • Bu öneri başlık, içerik ya da tartışma konusunu içerebilir. Her önerinizin konuşulması mümkün olmayabilir ancak programda en uygun yere yerleştirmeye çalışacağız.