Prof. Dr. Derya Özçelik

 1968 yılında Sivas’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi (İng) Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1993–2000 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi aldı. 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nı kurdu ve 12 yıl içinde plastik cerrahi uzmanları yetiştirdi. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu. 2014-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında görev yaptı. 2007 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland, Ohio’da, Case Western Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde Prof Dr Bahman Guyuron’un rinoplasti ve migren cerrahisi başta olmak üzere ameliyatlarında gözlemci olarak bulundu. 2013 yılında YÖK Bursu ile 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Boston’da, Harvard Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği Kraniofasiyal Cerrahi Bölümünde Prof. Dr. Michael Yaremchuk’un yanında “Kraniofasiyal Cerrahi ve Estetik Yüz Cerrahisi” alanında klinik araştırmacı ‘fellow’ olarak çalıştı. 2019 yılından itibaren İstanbul Nişantaşı’nda kendi kliniğinde görev yapmaktadır. 30 adet uluslararası, 16 adet ulusal olmak üzere toplam 46 adet bilimsel makalesi, bu makalelere yapılan 300 civarında atıf, 1 adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı, 1 adet ulusal kitap bölümü yazarlığı ve 1 adet kitap bölümü çevirisi mevcuttur. Dr. Özçelik, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği gibi ulusal ve International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (IPRAS) gibi uluslararası derneklerin üyesidir. 2010 yılından itibaren 6 yıl Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yönetim kurullarında görev alan Dr. Özçelik, 2010-2012 ve 2014-2016 dönemlerinde 2 kez Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Yüz cerrahisi, meme cerrahisi ve saç ekimi (kaş, sakal, bıyık ekimi..) özel ilgi alanlarıdır. Saç ekimini Türkiye’de 2000 yılında ilk gerçekleştiren hekimlerdendir.

Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitiren Dr. Tunçbilek, plastik cerrahi ihtisasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde tamamladı. Uzmanlık sonrası Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya devam eden Dr. Tunçbilek, kafa ve yüz bölgesinin doğuştan veya sonradan gelişen deformiteleri, distraksiyon osteogenezi, dudak-damak yarıkları, hemanjiomlar ve diğer damarsal kaynaklı deformiteler hakkında çalışmalar yaptı. Dr. Tunçbilek 2005 yılında doçent oldu ve 3 aylık bir dönem boyunca Paris’te “Hopital Necker Enfants Malades” Kraniofasial Cerrahi Ünitesinde çalıştı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde “İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi” doktorasını tamamlayarak, “Bilim Doktoru” ünvanını aldı. 2011 yılında Profesör ünvanını alan Dr. Tunçbilek Avrupa Kraniofasial Cerrahi Derneği’nin ve Uluslararası Kraniofasial Cerrahi Derneği’nin ilk Türk üyesi oldu. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı yayını olan Dr. Tunçbilek, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nce düzenlenen “Uzman Araştırma Yarışması”nda 2 kez ödül aldı. Dr. Tunçbilek 2012 yılında Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlığını da aldı. Dr. Tunçbilek, kafa ve yüz bölgesinin doğuştan veya sonradan gelişen deformiteleri, distraksiyon osteogenezi, dudak-damak yarıkları, meme rekonstrüksiyonu, yüz ve vücut estetik cerrahi işlemleri ile ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Osman Akdağ

2003 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlığını 2004-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. Günümüzde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında  Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.

Öğr. Gör. Dr. Bora Edim Akalın

 

Uzmanlığını Marmara Üniversitesi Cerrahi Tıp Bölümlerinde yapmıştır. Uzmanlık tezi Adipoz kaynaklı kök hücrelerin tavşan kulağında üretilen hipertrofik skar modeline uygulanması sonucu oluşan histopatolojik, molekuler ve biyokimyasal etkilerin araştırılması üzerinedir. Günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktüf ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda eğitim vermektedir.

Prof. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada

1994 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Prof. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanıdır. Hocamız kulak estetiği, deri grefti uygulaması, yağ ejeksiyonları ve el dolgusu alanında tedavi uygulamaktadır. Hocamızın ilgi alanları fleksör tendon yaralanmaları, örümcek ağı estetiği, deviasyon, tendon yaralanması ve mirror hand üzerinedir. Günümüzde Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastenesi’nde çalışmakta ve Plastik, Rekonstrüktüf ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalında eğitim vermektedir.

Doç. Dr. Hakan Şirinoğlu

Doç. Dr. Hakan Şirinoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü’nde uzmanlık eğitimini almıştır. Doç. Dr. Hakan Şirinoğlu şuan kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli

Dr. Mehmet Bayramiçli 1978’de Kadıköy Anadolu Lisesinden 1985’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini Çanakkale-Çan’da yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1994 yılında tamamlayarak Plastik Cerrahi Uzmanı oldu.

Plastik Cerrahi uzmanı olarak mecburi hizmetini 1994-1995 yıllarında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve araştırma Hastanesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında 1999 yılına kadar Yardımcı Doçent ünvanı ile görev yaptı.

1997-1998 yıllarında Southfield, Michigan’ daki (ABD) Kranyofasiyal ve Rekonstrüktif Cerrahi Enstitüsünde “Research Fellow” olarak çalıştı. Bu dönemde yaptığı özgün bir araştırma ile de “Resident Research Day” Araştırma yarışmasında Birincilik ödülü kazandı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Bilim ödülü, 1997, 2000 ve 2001 yıllarında da Marmara Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödüllerini kazanan Dr. Mehmet Bayramiçli, 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Temel Mikrocerrahi Eğitim Programı yöneticiliği gibi çeşitli görevlerin yanı sıra, çeşitli Ulusal ve Uluslar arası bilimsel dergilerin ve araştırma programlarının danışma kurullarında da yer aldı. 2011 yılında El Cerrahisi yan dal diploması, 2012 yılında Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı diplomasını aldı.

Dr. Mehmet Bayramiçli’nin büyük çoğunluğu uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, mikrocerrahi konusunda önemli bir başvuru kaynağı olan kitabı ve çeşitli kitaplarda yayınlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır. Her yıl birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda konferanslar vermekte, panellere katılmaktadır. Yine birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının düzenlenmesinde aktif olarak görev almaktadır. Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin yönetim kurullarında görev yapan ve Çene ve Yüz Cerrahları Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan Dr. Mehmet Bayramiçli, Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nde başkanlık görevini de yürütmüştür.

İnterplast-Türkiye, ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği), IPRAS (Uluslararası Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği) ve Rhinoplasty Society of Europe (Avrupa Rinoplasti cemiyeti) gibi çeşitli uluslar arası meslek kuruluşlarının da üyesidir. Dr. Mehmet Bayramiçli estetik burun, meme, yüz ve vücut şekillendirme cerrahilerinin yanı sıra, meme, burun ve yüz bölgesinin onarımları ve özellikle de kanser ve kaza sonrası mikrocerrahi onarımlar konularında ağırlıklı olarak çalışmakta ve bu konularda uluslar arası literatürde yer alan çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Doç.Dr. Hayri Ömer Berköz

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı’da öğretim üyesidir. Kasım 2021’den beri El Cerrahisi Ana Bilim Dalı başkanlığı yapmaktadır.

Prof. Dr. Betül Gözel

1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik Cerrahi ihtisasına başlayan Ulusal,  asistanlığının dördüncü yılında Mikrocerrahi eğitimi için ABD’nin ünlü hastanelerinden Cleveland Clinic Foundation Plastik Cerrahi Bölümü’ne gitti.

1 yıl boyunca genetik olarak farklı türler arasında kompozit doku nakilleri üzerinde araştırmalar yaptı. Hayatının en önemli laboratuvar çalışmasına da burada imza atan Doç. Dr. Ulusal, Ohio’daki çalışmasında fareden fareye gerçekleştirdikleri ilk yüz nakli operasyonu ile dünya tıp literatürüne geçen Türk doktoru olmuştur. Burada,  yüz nakli projesinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde proje yürütücüsü olarak aktif rol üstlendi. 2002 yılında Cleveland Clinic’de çalışma ekibiyle birlikte hayvan modellerinde başarıya ulaşan ilk yüz naklini gerçekleştirdi.

2002’de Pittsburgh’da Ohio Valley Meeting’de sunduğu proje “En İyi Bilimsel Çalışma” dalında birinci oldu. Yüz naklinin teknik aşamalarını rapor eden yayını,  2003’te ABD’nin Plastik Cerrahi’de en iyi bilimsel yayını seçildi ve “Barrett Brown Ödülü”nü aldı. Ulusal bu çalışmasıyla,  dünyanın önde gelen merkezlerinden Tayvan Chang Gung Memorial Hospital’ın dikkatini çekti. Tayvan’a giden ve iki yıl boyunca burada uzman doktorlarla çalışan Ulusal,  fareden fareye damar,  sinir ve saç derisi naklederek,  ölü bir insandan yaşayan insana yüz naklinin önünü açtı.

Memleket hasretine dayanamayan Ulusal,  2005’te Türkiye’ye döndü. Betül Ulusal, son 3 yıldır Balıkesir’de görev yapıyor. Balıkesir Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında kurulan Tıp Fakültesi’ne 2009 yılında gelen Betül Gözel Ulusal, Türkiye’deki yüz nakillerinin de önünü açan mucize doktorumuz olmuştur.

Dünyada fareden fareye ilk yüz naklini yapan hekim olarak tıp literatürüne geçen Doç. Dr. Betül Gözel Ulusal, Tempo dergisinin 2010 yılında yapmış olduğu araştırmada “48 Türk Mucizesi”nden biri olarak seçilmiştir.

Prof. Dr. Murat Topalan

1958 İzmit doğumlu Prof. Dr. Murat Topalan, ilk ve ortaokulu İstanbul’da bitirdi. İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nin ardından 1982’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tamamlayan Prof. Dr. Topalan, 1979-1983 yılları arasında İstanbul Admiral Bristol Amerikan Hastanesi’nde Periferik Damar Cerrahisi departmanında özel asistan olarak çalıştı ve ameliyatlara girdi. Çeşitli görevlerin ardından 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda doçentlik ünvanı alan Prof. Dr. Topalan, daha sonra yurt dışında da estetik plastik cerrahi klinikleri ve hastanelerinde çalıştı. Profesörlük unvanını 2005 yılında alan Murat Topalan, halen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Topalan, ayrıca Türk Doktorları Tenis Milli Takım üyesi.

Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu

Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikçioğlu İngilizce eğitim veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığını 2005 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2005 yılında SB Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Akademik kariyer yapmak için 2006 yılının Haziran ayında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında başasistan kadrosunda operatör doktor olarak çalışmaya başladı. Haziran 2011’de doçentlik sınavını kazandı ve akabinde Ege Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, doçent kadrosuna atandı. Plastik cerrahiye ek olarak 2011 yılında El Cerrahisi Uzmanı ve 2012 yılında Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı unvanlarını aldı. Ege Üniversitesi nezdinde devam eden bilimsel çalışmaları sonucunda Profesörlük unvanını almaya hak kazandı ve Şubat 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Halen Ege Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. Rekonstrüktif cerrahide özel ilgi alanı mastektomi sonrası meme onarımı cerrahisidir. Estetik cerrahide özel ilgi alanları burun estetiği (estetik rinoplasti) ve meme büyütme, meme dikleştirme ve meme küçültme gibi meme estetiği cerrahileridir. 2016-2018 yılları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yönetim kurulunda yer aldı. Halen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisidir.